Chi khác

Hạch toán

Ghi giảm TK 6471,…                               Chi phí khác,…

           Ghi giảm TK 1111, 1121              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân  hệ Kế toán\ Chi tiền, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chi = 3 – Chi khác tiền mặt hoặc 4 – Chi khác tiền gửi ngân hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, số  phiếu chi, ngày lập,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại chi phí, số tiền, diễn giải,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap