Cập nhật số liệu vé

Chức năng

 • Cập nhật số liệu vé cho phép lấy dữ liệu vé từ tệp bảng tính (Excel) hoặc từ hệ thống phần mềm xuất vé khác để phát hành vé điện tử trên Fast e-Invoice.
 • Trường hợp tạo số liệu vé, in và sử dụng vé trực tiếp từ Fast e-Invoice thì không sử dụng chức năng này. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Cập nhật hóa đơn/ Cập nhật số liệu vé.
 • Màn hình điều kiện lọc:

  • Chọn khoảng thời gian cần cập nhật.
  • Nhấn Nhận.
 • Tại màn hình kết quả lọc, nhấn biểu tượng Tải tệp mẫu trên thanh công cụ để tải tệp bảng tính (Excel).

 • Nhập thông tin theo tệp bảng tính (Excel) vừa tải và nhấn biểu tượng Lấy dữ liệu từ tệp trên thanh công cụ để lấy dữ liệu vào chương trình.

 • Màn hình kết quả:

  • Xóa số liệu: tích chọn dòng cần xóa và nhấn biểu tượng Xóa số liệu trên thanh công cụ.
 • Lưu ý:

  • Dữ liệu sau khi được lấy từ tệp bảng tính sẽ được hiển thị ở chức năng Chi tiết số liệu vé, phục vụ cho việc phát hành vé điện tử.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 16 Tháng Chín, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap