Cập nhật chiết khấu, giảm giá

Chức năng

 • Cập nhật chiết khấu, giảm giá dùng để khai báo chi tiết chiết khấu theo từng đối tượng.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Bán hàng…\ Cập nhật chiết khấu, giảm giá.
  • Cập nhật chiết khấu, giảm giá theo khách hàng.

Điều kiện lọc:

Màn hình thêm mới:

Khai báo các thông tin liên quan.

  • Cập nhật chiết khấu, giảm giá theo khách hàng và vật tư.

Điều kiện lọc:

Màn hình thêm mới:

Khai báo các thông tin liên quan.

 • Các chính sách chiết khấu khác khai báo tương tự.
 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý: 
Cập nhật vào 26 Tháng Năm, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap