1. Trang chủ
 2. Cài đặt, kết nối

Cài đặt, kết nối

1. Khai báo tài khoản kết nối

Chức năng

 • Dùng để kết nối phần mềm Fast Accounting Online và phần mềm phát hành hoá đơn điện tử Fast e-Invoice. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử khác (VNPT, Viettel, Thái Sơn, TS24).
 • Nhân viên tư vấn ứng dụng Fast sẽ hỗ trợ khai báo tính năng này.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng/ Hoá đơn điện tử…/ Khai báo tài khoản kết nối.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Khai bao tai khoan ket noi

 • Một số khai báo, xử lý khác tại chức năng này:
  • Cập nhật khoá mã hoá từ máy chủ.
  • Tạo khoá mã hoá.
  • Cập nhật mật khẩu sử dụng dịch vụ.
  • Cập nhật thông tin chữ ký số.

2. Khai báo tài khoản kết nối theo đơn vị

Chức năng

 • Dùng để khai báo kết nối giữa đơn vị kế toán và tài khoản phát hành hoá đơn điện tử.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng/ Hoá đơn điện tử…/ Khai báo tài khoản kết nối theo đơn vị.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Khai bao tai khoan ket noi theo don vi

 • Khai báo các thông tin: đơn vị, ngày hiệu lực, tài khoản kết nối, trạng thái. 
 • Nhấn Lưu.

3. Khai báo tài khoản kết nối theo người sử dụng

Chức năng

 • Dùng để kết nối giữa người sử dụng phần mềm Fast Accounting Online và người sử dụng (tài khoản) phần mềm Fast e-Invoice nhằm ghi nhận hoá đơn điện tử được phát hành từ người sử dụng nào.
 • Trường hợp không khai báo tại chức năng này thì hệ thống sẽ ghi nhận theo Người sử dụng (tài khoản) mặc định của khách hàng khi đăng ký sử dụng phần mềm Fast e-Invoice.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng/ Hoá đơn điện tử…/ Khai báo tài khoản kết nối theo người sử dụng.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Khai bao tai khoan ket noi theo nguoi su dung

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Người sử dụng: chọn người sử dụng thuộc phần mềm Fast Accounting Online.
  • Tài khoản kết nối: chọn tài khoản kết nối với phần mềm Fast e-Invoice.
  • Tài khoản: nhập người sử dụng (tài khoản) thuộc phần mềm Fast e-Invoice.
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu của người sử dụng (tài khoản) trên Fast e-Invoice.
 • Nhấn Lưu.

4. Khai báo hình thức ký số theo kết nối

Chức năng

 • Dùng để khai báo hình thức ký số mà Doanh nghiệp áp dụng (ký số bằng USB Token hoặc ký số thông qua thiết bị HSM (Hardware Security Module)).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng/ Hoá đơn điện tử…/ Khai báo hình thức ký số theo kết nối.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Khai bao hinh thuc ky so theo ket noi

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Hình thức ký số = 0 – Hệ thống: áp dụng hình thức ký số thông qua thiết bị HSM. Đối với hình thức này, hệ thống sẽ tự động thực hiện ký số khi phát hành hoá đơn điện tử (do thiết bị ký số đã được tích hợp hoặc kết nối với hệ thống máy tính của người dùng). 
  • Hình thức ký số = 1 – Người sử dụng: áp dụng hình thức ký số thông qua USB Token. Đối với hình thức này, khi ký số người dùng phải gắn thiết bị USB vào máy tính để thực hiện.
 • Nhấn Lưu.

5. Khai báo kiểu phát hành hoá đơn theo kết nối 

Chức năng

 • Dùng để khai báo kiểu phát hành hoá đơn điện tử (phát hành ngay tại phần mềm Fast Accounting Online hoặc chỉ gửi dữ liệu và phát hành trên phần mềm hoá đơn điện tử).
 • Chức năng này chỉ áp dụng khi kết nối với phần mềm phát hành hoá đơn điện tử thuộc các nhà cung cấp khác.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng/ Hoá đơn điện tử…/ Khai báo kiểu phát hành hoá đơn theo kết nối.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Khai bao kieu phat hanh hoa don theo ket noi

 • Khai báo các thông tin: tài khoản kết nối, kiểu phát hành. 
 • Nhấn Lưu.

6. Lưu ý

 • Các hướng dẫn trên chỉ liên quan đến việc khai báo kết nối cho phần mềm Fast Accounting Online. Để hoàn thành việc khai báo và phát hành được hoá đơn điện tử, người dùng cần phải khai báo thêm một số thông tin theo hướng dẫn tại Phần mềm phát hành hoá đơn điện tử Fast e-Invoice (nhân viên tư vấn ứng dụng Fast sẽ hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết phần này). 
Cập nhật vào 23 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap