Bù trừ công nợ

Hạch toán

1. Bù trừ cùng đối tượng:

Ghi giảm TK 3311                         Phải trả cho người bán (A)

Ghi giảm TK 1311                  Phải thu khách hàng (A)

2. Bù trừ khác đối tượng:

 • Bù trừ giữa hai nhà cung cấp có liên quan: 

Ghi giảm TK 3311                         Phải trả cho người bán (A)

Ghi tăng TK 3311                   Phải trả cho người bán (B)

 • Bù trừ giữa nhà cung cấp và khách hàng có liên quan: 

Ghi giảm TK 3311                          Phải trả cho người bán (A)

Ghi giảm TK 1311                   Phải thu khách hàng (B)

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Kế toán\ Chứng từ khác, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Mã giao dịch = 1 – Bù trừ công nợ.

 • Khai báo các thông tin chung: ngày lập, số chứng từ, diễn giải,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: loại công nợ, mã khách, phát sinh nợ, phát sinh có,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Nhóm ghi sổ: cho phép nhập nhiều cặp ghi sổ (Nợ/Có) hoặc nhóm ghi sổ (một Nợ nhiều Có, hoặc một Có nhiều Nợ) trên cùng một chứng từ bù trừ. Giữa các cặp hoặc nhóm ghi sổ này được phân biệt bằng các Nhóm ghi sổ khác nhau. Nhóm ghi sổ do người dùng tự định nghĩa và nhập vào, có thể là dạng số hoặc dạng chuỗi (ví dụ: 1, 2,…, a, b,…).

 • Tài khoản công nợ phải thu, phải trả được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 1 Tháng Mười Hai, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap