1. Trang chủ
 2. Báo cáo tình trạng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Báo cáo tình trạng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chức năng

 • Báo cáo hiển thị tình trạng phát hành của chứng từ khấu trừ thuế (chưa xác thực, đã xác thực, bị thay thế, hủy/xóa bỏ,…).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Cập nhật hóa đơn/ Báo cáo/ Báo cáo tình trạng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

 • Kết quả báo cáo: 

 • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:

  • Gửi lại thông tin qua thư điện tử: cho phép gửi lại thông tin chứng từ khấu trừ thuế điện tử qua thư điện tử cho nhân viên.
  • Thay đổi thông tin thư điện tử: trường hợp địa chỉ thư điện tử của nhân viên hệ thống ghi nhận khi phát hành bị sai, muốn gửi lại theo địa chỉ thư điện tử mới thì sử dụng tính năng này.
  • Xem lịch sử gửi thư điện tử: trường hợp cần xem lịch sử gửi thư điện tử thông tin chứng từ khấu trừ thuế điện tử cho nhân viên thì sử dụng tính năng này.
  • Xem bản thể hiện chứng từ khấu trừ thuế điện tử: cho phép xem bản thể hiện chứng từ khấu trừ thuế điện tử dưới dạng tệp PDF (biểu tượng In trên thanh công cụ).
  • Chuyển đổi chứng từ khấu trừ thuế điện tử: cho phép chuyển đổi chứng từ khấu trừ thuế điện tử sang chứng từ giấy theo qui định. Nhập vào tên người chuyển đổi và xác nhận lại mật khẩu đăng nhập khi thực hiện.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 30 Tháng Tám, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap