Báo cáo phiếu xuất hủy

Chức năng

 • Báo cáo hiển thị thông tin phiếu xuất bị huỷ/xoá bỏ hoặc bị thay thế bởi phiếu xuất mới.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Báo cáo/ Báo cáo hoá đơn hủy.
 • Lọc thông tin cần lên báo cáo:

Bao cao phieu xuat huy

  • Tại trường Mã chứng từ: chọn loại chứng từ E02 – Phiếu xuất.
 • Kết quả báo cáo: 

Bao cao phieu xuat huy 2

 • Lưu ý: thông tin Công ty (điều kiện lọc) phải được khai báo tại chức năng Khai báo thông tin công ty để hệ thống lấy một số thông tin liên quan khi lên báo cáo.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 5 Tháng Tư, 2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap