Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Chức năng

 • Báo cáo thể hiện tổng quát kết quả sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh trong kỳ hoạt động.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Kế toán\ Báo cáo…\ Khai báo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Màn hình lọc:

Khai báo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

  • Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo đã có sẵn để sửa hoặc sao chép sang mẫu mới hoặc để xóa.
  • Loại: 

1 – Tạo mẫu: dùng để tạo mẫu báo cáo mới theo nhu cầu (nếu cần).

2 – Sửa mẫu: dùng để sửa mẫu báo cáo đã có sẵn.

3 – Xóa: dùng để xóa mẫu báo cáo đã có sẵn. Lưu ý: muốn xóa phải tích thêm vào ô Xác nhận xóa mẫu báo cáo để tránh thao tác xóa nhầm.

 • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới hoặc Sửa trên thanh công cụ:

Khai báo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - Thêm mới

 • Giải thích một số trường thông tin: 
  • Số thứ tự: thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu khi lên báo cáo.
  • Số thứ tự khi in: số thứ tự hiển thị trên mẫu in (theo mẫu qui định).
  • Mã số: mã số của chỉ tiêu phục vụ cho việc tính toán, tổng hợp số liệu.
  • In:

1 – Có in: chỉ tiêu sẽ được hiển thị trên các mẫu in báo cáo dạng PDF và Excel.

0 – Không in: chỉ tiêu vẫn được hiện trên màn hình kết quả báo cáo nhưng không hiển thị trên mẫu in dạng PDF và Excel. Các chỉ tiêu này thường là các chỉ tiêu khai báo trung gian để tổng hợp số liệu cho các chỉ tiêu chính thức.

  • Cách tính:

0 – Tính theo mã số: dùng cho chỉ tiêu được tính toán từ kết quả của các chỉ tiêu khác (theo khai báo tại trường Công thức).  

1 – Tính theo phát sinh tài khoản: dùng cho chỉ tiêu cần lấy theo số phát sinh. Chương trình sẽ dựa vào khai báo Các tài khoản nợ và Các tài khoản có để lấy số liệu.

  • Các tài khoản nợ/Các tài khoản có: khai báo các tài khoản cần lấy số phát sinh bên nợ hoặc bên có. Trường hợp nhập cả 2 trường thì chương trình sẽ lấy phát sinh theo đúng đối ứng nợ/có khai báo.

Lưu ý: trường hợp khai báo nhiều tài khoản thì giữa các tài khoản cách nhau dấu phẩy. 

  • Công thức: chỉ cập nhật khi Cách tính = 0 – Tính theo mã số, có thể khai báo các phép tính cộng/trừ/nhân/chia từ các mã số đã được khai báo và phải được đặt trong dấu ngoặc vuông [ ].

Ví dụ: chỉ tiêu có mã số 01 được tính bằng chỉ tiêu có mã số 02 trừ chỉ tiêu có mã số 03 thì nhập vào trường Công thức như sau: [02]-[03].

 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Kế toán\ Báo cáo…\ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Màn hình lọc:

Điều kiện lọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 23 Tháng Mười Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
 • 0 Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Copy Link
 • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap